Mets Aspie World

Mets Aspie World

Dette foredrag handler om, hvordan jeg som ung kvinde på 25 år oplever og sanser verden på godt og ondt.


Jeg fik min Asperger diagnose i 2009, da jeg var 11 år gammel. Senere har jeg fået suppleret med diagnoserne ADHD og OCD.


I mit foredrag fortælle udpluk fra mit liv, der har budt på mange sejre, men også mange nederlag.

Jeg vil fortælle om mit skoleforløb, hvor jeg i et inklusionsforsøg har gået på 11 forskellige skoler.


Jeg har gennem selvforståelsesforløb i to forskellige grupper og mange samtaler fået en stor selvforståelse og redskaber til at forstå og takle mange af de udfordringer, jeg møder i en neurotypisk verden.


Mit foredrag handler også om mine strategier og redskaber til at begå mig bedre i en neurotypisk verden.


Som 16-årig fik jeg idéen til at lave en konference for alle med interesse i kvinder på spektret. Den første Kvinder på spektret konference blev afholdt den 9. maj 2015.

Alle oplægsholdere er kvinder på spektret – og i det hele taget er konferencen tilrettelagt os autisters behov.


For at udbrede mere viden og forståelse om autistiske kvinders liv, startede jeg ”Mets Aspie World”, som er en dansksproget youtubekanal.


Udover Youtube har jeg også en blog på Facebook med samme navn. Både på min blog og på Youtube fortæller jeg blandt andet om, hvordan mit liv med diagnoserne Asperger og ADHD er og hvordan andre kan være med til at tilgodese de særlige behov, vi på spektret har.

Kontakt mig vedrørende dette foredrag ved at sende en mail til

med emnet

Mets Aspie World